Sunday, November 30, 2014

16 Days of Activism for No Violence Against Women


This post is support to the campaign Orange Your Neighborhood, Say No to End Violence Against Women that lasts 16 days (25 November - 10 December). Orange is the color of this campaign, so that's why this outfit post contains something orange. 
Thanks to my friend Jovana who took the photos, we had an amazing time this weekend, as always. 
In this post, I'm also posting my interview with the Macedonian designer Irina Tosheva, that was my November task in the Child and Youth Finance International Youth Committee for the Global Entrepreneurship Week.
Have a nice week :))

Овој пост е поддршка за кампањата Orange Your Neighborhood, Say No to End Violence Against Women која трае 16 дена (25 ноември до 10 декември), Портокаловата е бојата на оваа кампања, па затоа во овој outfit ја има бојата портокалова.
 Во рамки на 16те Дена активизам е и кампањата на Генералниот секретар на ОН, UNiTE - Say No to Violence Against Women, која оваа година е под мотото: Orange Your Neighborhood, Say No to End Violence Against Women. 
Посетете ја фејсбук страницата да дознаете како можете да се приклучите во кампањата
16 дена една боја.
Едно специјално благодарам до мојата другарка Јована, која ги направи овие фотографии, прекрасно си поминавме викендов, како и секогаш.
Во овој пост, исто така го постирам и моето интервју со Македонската дизајнерка Ирина Тошева, кое беше мојата задача за ноември во Младинскиот комитет при Child and Youth Finance International за Глобалната недела на претприемништвото.
Имајте убава недела :))Sweater - Promode
Pants - H&M
Bag - Vintage
Jacket - Pimkie
Boots - Alpina
Bracelet - Accessorize
Sunglasses - New Yorker

Love, Marija

Sunday, November 23, 2014

Sweater weather


The last warm days of fall are almost over, so I decided to show you how I looked last week. Knee high socks are so cute for the cold days and I wish i got a chance to wear them more.
Last week I had a coffee with Simona from Sim's World, we had a great time together and she surprised me with a gift. Simona gave me this beautiful, hand made floral brooch that I absolutely love. If you like it, you can order one HERE on her Facebook page. I enjoy wearing accessories made by Simona because i know that they are made with love and commitment. 
This outfit just completes the story of the brooch.
Hope you enjoy :))

 Последните топли денови на есента се скоро готови, па решив да ви покажам како изгледав минатата недела. Чорапчињата над колена се толку слатки за ладните денови и посакувам да имав можност да ги носам повеќе.
Минатата недела имав средба со Симона од  Sim's World , прекрасно си поминавме и таа ме изненади со подарок.Симона ми го подари овој убав, рачно изработен цветен брош кој го обожавам. Доколку ви се допаѓа, можете да порачате ТУКА на нејзината Фејсбук страница. Уживам носејќи модни додатоци направени од Симона затоа што знам дека се направени со љубов и посветеност.
Овој outfit само ја надополнува приказната на брошот.
Се надевам ќе уживате :))

 Brooch - Sim's World
Sweater - H&M
Knee high socks - Bershka
Skirt- Terranova
Sneakers - Converse
Coat - Stradivarius
Sunglasses - New Yorker
Bag - Vintage

Love, Marija


Sunday, November 16, 2014

Loving fall


It's Sunday and I am back with a new post. This time I am wearing a cozy sweater dress, my favorite thing this season and to spice it up I decided to put this denim jacket on.
My favorite fall look is not complete without my brown boots, they are the No.1 reason why I love fall. But, I love fall for many other reasons like warm drinks, crunchy and colorful leaves, cozy blankets and sweaters, scarves, tights...
I love the city park very much because it reminds me of my childhood and when fall comes it is even more beautiful there with all the colorful leaves.
Enjoy the fall & visit my blog next Sunday for a new post.

Недела е и се враќам со нов пост. Овој пат носам мек sweater dress, моето омилено нешто оваа сезона и да го зачинам одлучив да го комбинирам со оваа тексасна јакна.
Мојот омилен есенски изглед не е комплетен без моите кафеави чизми,тие се Бр. 1 причина зошто ја сакам есента. Но, ја сакам есента од многу други причини како топлите пијалоци, разнобојните листови, меките ќебиња и џемпери, шалови....
Многу го сакам градскиот парк бидејќи ме потсетува на моето детство, a кога есента доаѓа, таму е уште поубаво со сите разнобојни листови.
Уживајте во есента и посетете го мојот блог следната Недела за нов пост.

 


Dress : Bershka
Denim jacket: H&M
Boots: Alpina
Tights: Bershka
Sunglasses: Local Store
Watch: Parfois


Love, Marija

Sunday, November 9, 2014

Fashion Weekend Skopje Day 5 - #OOTD


This is what i wore for the last day of  Fashion Weekend Skopje. My favorite top with an amazing quote that says "Enjoy the little things" and a black skirt.
I never wear lipstick, but for the last fashion show I decided that i should get out of my 'comfort zone' and try something new. I liked it, also I think this lipstick is perfect for fall.
After the fashion show, I got this apple and on my way home i felt like Snow White, curls, lipstick and an apple in my hands.
I called my mother and she took this photos in front of my building. It looked like a little wood to me, so i also connected that with Snow White.
About the changes that i mentioned in my last post,  I'll be posting every Sunday.
Enjoy :))

Ова е она што го носев за последниот ден на Fashion Weekend Skopje. Мојата омилена блуза со прекрасна порака која вели "Enjoy the little things" и црно здолниште.
Никогаш не носам кармин, но за последната ревија решив дека мора да излезам од мојата „Комфорна зона“ и да пробам нешто ново. Ми се допадна, исто така мислам дека овој кармин е перфектен за есен.
По ревијата, го добив ова јаболко и додека се враќав накај дома се чувствував како Снежана, локни, кармин и јаболко во моите раце.
Ја викнав мајка ми и таа ги сликаше овие слики пред мојата зграда. Местото ми личеше како мала шума, па и тоа го поврзав со Снежана.
За промените кои ги спомнав во мојот последен пост, ќе постирам секоја Недела.
Уживајте :))


Skirt - H&M
Top - Local store
Heels - H&M
Headband - Accessorize
Watch - Parfois
Coat - Stradivarius


Love, Marija
© Fabulous is freedom. Made with love by The Dutch Lady Designs.