Monday, October 27, 2014

Fashion Weekend Skopje Day 3 - Irina Tosheva


In this post I'm revealing a secret... A big one. You'll find out which collection on the Fashion Weekend Skopje AW14/15 was my favorite.
I think you already guessed, but if you didn't - my favorite collection this season was Irina Tosheva's "Zebra". It was bright, colorful with those cute zebras. "Zebra" is something that will make your gray winter and autumn days fun and different.
I loved it and i think that if I could, I'd buy every single piece that was part of this collection. When I say every piece, I mean that. But unfortunately, if i buy the whole collection I'd be broke. I'm still a teenager that has just pocket money.
2 days after the show, I'm still singing the soundtrack, because I just enjoyed that remix. Actually, I enjoyed everything about this show so - one big applause goes to Irina.

Во овој пост откривам тајна... Голема. Ќе дознаете која колекција од Fashion Weekend Skopje AW14/15 ми беше омилена.
Мислам дека веќе погодивте, но доколку сеуште не знаете - мојата омилена колекција оваа сезона беше „Зебра“ на Ирина Тошева. Беше шарена, со сите тие слатки зебри.
 „Зебра“ е нешто што вашите сиви зимски и есенски денови ќе ги направи забавни и поинакви.
Ја обожавав и мислам дека ако можев, ќе го купев секое парче од оваа колекција. Кога велам секое парче, го мислам тоа. Но, за жал, доколку ја купам цела колекција ќе банкротирам. Сеуште сум тинејџер кој има само џепарлак.
2 дена по ревијата, јас сеуште си го пеам саундтракот, затоа што уживав во тој ремикс. Всушност, уживав во се на оваа ревија па - еден голем аплауз оди кај Ирина.

                                      Photo credit : Vladimir V. Photography               
                                                                                                                  Thanks :)
                                                   And one photo of my outfit Love, Marija

Post a Comment

© Fabulous is freedom. Made with love by The Dutch Lady Designs.